Hangzhou Xiaoshan Qianjin Chemical Co.,Ltd.

Product Catalog


Contact Information

Company Name
Hangzhou Xiaoshan Qianjin Chemical Co.,Ltd.
Address / Location
No.12,Shenglin Road, Xinwan Town, Xiaoshan Area, Hangzhou City, CN, Hangzhou, zhejiang, 311228, China
View Map & Get Direction
Phone Orders / Customer Service
Call: +86-138-67193739
Contact People
Daobing Guan
Fax
+86-571-82197010

MANUFACTURING COMPANIES, WHOLESALERS & EXPORTERS. OPEN YOUR BIKUDO STORE