Wedian Technology Co., Ltd.


Contact Information

Company Name
Wedian Technology Co., Ltd.
Address / Location
No.52, Jhong-Yi St., Jin-Sing Village, Minsyong Township, Chia Yi County, Taiwan, Chia Yi, 62155, Taiwan
View Map & Get Direction
Phone Orders / Customer Service
Call: +886-5-2208099
Contact People
Hank Wu
Fax
+886-5-2206720

MANUFACTURING COMPANIES, WHOLESALERS & EXPORTERS. OPEN YOUR BIKUDO STORE